NU GSPP конференциясы — мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқарудың түрлі салаларында қамтылған академиялық және саяси кәсібі қауымдастықтарға білім беру және коммуникациялық мүмкіндіктерді ұсынуды көздеген жыл сайын өтетін іс-шара. Аталған платформа ғалымдар, оның ішінде жас ғалымдар, практиктер және зерттеушілер үшін арналған.

Іс-шара қатысушыларға Орталық Азия және өңірден тыс мемлекеттік саясат және басқару мәселелерімен байланысты проблемаларды  талқылау және шешім табу мүмкіндігін ұсынуға, сондай-ақ ғалымдармен және  практиктер арасында коммуникация алаң құруға, ал жас зерттеушілер мен докторанттар үшін өз зерттеулерін таныстыруға платформа ұсынуға бағытталған. Мектеп осы күнге дейін 6 конференция өткізді: