Бағдарламаның Үйлестірушісі

Бағдарламаның Үйлестірушісі академиялық прогресс, оқу жоспарларымен және бітіруге қойылатын талаптарға байланысты мәселелер бойынша студенттерді басқаруды қамтамасыз етеді. Үлгерімі төмен студенттерге бағдарламаны табысты аяқтау ықтималдығын арттыру стратегиясын әзірлеу үшін бағдарламаның Үйлестірушісімен кеңесу ұсынылады.

 

 

PhD бағдарламасының Үйлестірушісі

Доктор Питер Хауи,  Қауымдастырылған профессор 

peter.howie@nu.edu.kz

 
 

 

MPP бағдарламасының Үйлестірушісі

Доктор Жәнібек Арынов,  Ассистент профессор

zhanibek.arynov@nu.edu.kz

 
 

 

 

MPA бағдарламасының Үйлестірушісі

Доктор Нур Сиддики, Профессор

mdnoore.siddiquee@nu.edu.kz

 

 

 

Бағдарлама менеджері

Бағдарлама менеджері курсқа тіркелу және жоспарлау процесінде студенттерді қолдайды, студенттерді тарту саясатын жүзеге асырады (әр семестрдің соңында модуль/курс бағаларын талдауды (студенттермен кері байланыс) қоса алғанда), таныстыру бағдарламасын, шетелдік компонентті, алмасу бағдарламаларын және шығару рәсімін қоса алғанда, бағдарламаға байланысты білім беру және студенттік іс-шараларды ұйымдастырады және жеңілдетеді.

 

PhD бағдарламасының менеджері

Нұргүл Туебаева

nurgul.tuyebayeva@nu.edu.kz

 

MPP/MPA бағдарламасының менеджері

Мадина Куванышева

mkuvanysheva@nu.edu.kz