Мемлекеттік саясат магистрі « Graduate School of Public Policy

МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ МАГИСТРІ

«Мемлекеттік саясат магистрі» бағдарламасы (MPP бағдарламасы) мемлекеттік саясат саласында толыққанды білім алуға және оқуға ұмтылатын мамандар үшін әзірленген екі жылдық күндізгі оқу бағдарламасы болып табылады. Бұл бағдарлама студенттер үшін саясатты әзірлеу мен талдауға, бағдарламаны бағалау мен басқаруда берік негіз болады. НУ Жоғары мемлекеттік саясат мектебі (ЖМСМ) өз түлектерінің мемлекеттік және жекеменшік секторларда, сондай-ақ шетелдік және коммерциялық емес ұйымдарда орта деңгейден жоғары деңгейдеге дейінгі лауазымдардың кең ауқымды аясында қызмет атқаруын көздейді.

Оқыту нәтижелері

Бағдарламаны табысты аяқтаған жағдайда түлектердің қолынан келуі тиіс:

  1. Саяси мәнмәтіндерді түсіну,
  2. талдау  және зерттеу дағдыларын қолдану,
  3. кәсіби тұрғыдан іс-қимыл жасау,
  4. саясат саласындағы білім мен тәжірибені  пайдалану,
  5. өзара тиімді іс-қимыл жасау,
  6. теорияларды қолдану және алған білімге негізделген шешімдерді анықтау.

MPP бағдарламасы көптеген инновациялық ерекшеліктерді қамтиды. Ең жоғары көрсеткіштері бар студенттер экономикаға, статистикалық әдістерге және мемлекеттік саясат пен оны талдау үшін маңызды пәндерге бағдарланған қолданыстағы үдемелі және кешенді білім беру бағдарламасына қосымша бір семестрді Сингапурда өткізуге бірегей мүмкіндік алады.

If you want to get latest news and updates or have any questions, please fill the form below. We will contact you soon.

 

ОҚУ ЖОСПАРЫ МРР

Негізгі оқу жоспары сандық дағдыларды алуға және талдау жүргізуге, экономиканы, саяси ғылымды, менеджментті және көшбасшылықты зерделеуге шоғырландырылған. Ол 8 негізгі модульден, мемлекеттік немесе жеке сектордаклиенті бар мемлекеттік саясатты талдау бойынша жаттығулардан (PAE), сондай-ақ 6 факультативтік модульден тұрады.
Әрбір негізгі/факультативтік модуль және РАЕ 8 ECTS кредитіне тең. Бағдарламадағы кредиттердің жалпы саны 120 ECTS кредитін құрайды.

1-жыл: 1-семестр

Негізгі модуль

MPP 601 – Микроэкономика және мемлекеттік саясат
MPP 611 – Мемлекеттік саясаттың статистикалық әдістері
MPP 621 – Мемлекеттік саясатқа кіріспе және талдау
MPP 612 – Мемлекеттік саясатты зерттеу және бағалау

1-жыл: 2-семестр

Негізгі модуль

MPP 602 –Макроэкономика және мемлекеттік саясат
MPP 613 – Жоба және саясатты зерттеу әдістемесі
MPP 641 – Мемлекеттік басқару және көшбасшылық
1 Факультативтік модуль

2-жыл: 3-семестр

Негізгі модуль

MPP 631 – Саясат және мемлекеттік саясат
2 факультативтік модуль
3 факультативтік модуль
4 факультативтік модуль

2-жыл: 4-семестр

Негізгі модуль

MPP 699 – Мемлекеттік саясатты талдау бойынша жаттығу
5 факультативтік модуль
6 факультативтік модуль

Suggested MPP curriculum
Year 1: Semester 1
Module School ECTS Credits
MPP 601 – Microeconomics and Public Policy GSPP 8
MPP 611 – Statistical Techniques for Public Policy GSPP 8
MPP 621 – Introduction to Public Policy and Analysis GSPP 8
MPP 612 – Public Policy Research and Evaluation GSPP 8
SEMESTER SUBTOTAL: 32
Year 1: Semester 2
Module School ECTS Credits
MPP 602 – Macroeconomics and Public Policy GSPP 8
MPP 613 – Policy Research Design and Methodology GSPP 8
MPP 641 – Public Management and Leadership GSPP 8
Elective 1 GSPP 8
SEMESTER SUBTOTAL: 32
Year 2: Semester 3
Module School ECTS Credits
MPP 631 – Politics and Public Policy GSPP 8
Elective 2 GSPP 8
Elective 3 GSPP 8
Elective 4 GSPP 8
SEMESTER SUBTOTAL: 32
Year 2: Semester 4
Module School ECTS Credits
MPP 699 – Policy Analysis Exercise GSPP 16
Elective 5 GSPP 8
Elective 6 GSPP 8
SEMESTER SUBTOTAL: 32
TOTAL 128

 

МОДУЛЬДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

MPP 601 – Микроэкономика және мемлекеттік саясат

Модуль микроэкономикалық тұжырымдамалар мен құралдардың мемлекеттік саясат мәселелерін талдауда қалай қолданылатынын бағалауды дамыту үшін әзірленген. Ол тұтынушылық мінез-құлық теориясы, белгісіздік жағдайында таңдау және түрлі нарық құрылымындағы фирманың мінез-құлқы сияқты дәстүрлі микроэкономикалық тақырыптарды қамтиды. Экономикалық теория әртүрлі мемлекеттік саясат мәселелерінде қолданылады. Бұл модуль теориялық формализмге емес, практикада қолдануға баса назар аударады.

MPP 611 – Мемлекеттік саясаттың статистикалық әдістері

Осы модульді өту кезінде студенттер мемлекеттік саясатты талдау үшін қолданылатын сандық тәсілдерді зерделейді. Негізгі тақырыптар: іріктемені қалыптастыру және сауалды әзірлеу, сызықтық регрессиялар және классикалық үлгі, регрессивтік талдау үлгілерін құру және жиынтық регрессивтік талдау.

MPP 621 – Мемлекеттік саясатқа кіріспе және талдау

Бұл модуль мемлекеттік саясат үдерісіне кіріспе болып табылады және мемлекеттік саясат саласында жаңадан бастап жүрген талдаушыларға арналған. Ол өзінде бірнеше іргелі мәселелерді қамтиды: 1) жеке істерге ұжымдық араласу негіздемесі; 2) ұжымдық араласуға шектеу; 3) мемлекеттік саясаттың жалпы құралдары; 4) әлеуметтік шығын мен пайданы қалай өлшеу керек; және 5) демократиялық қоғамда саяси талдаушыларға қандай рөлдер сәйкес келеді.

MPP 602 – Макроэкономика және мемлекеттік саясат

Аталған модуль саяси мақсаттарға жету жолында қолданылатын жұмыспен толық қамтылуды, баға тұрақтылығы мен экономикалық өсімді қамтамасыз ету сияқты макроэкономикалық саясаттың маңызды құралдарының негізгі сипаттамасын қарайды. Ақша және/немесе бағам саясаты, мемлекеттік шығындар және алым, жалақы саясаты және шетелдік еңбек саясаты сияқты қысқа мерзімді саяси құралдар қаралатын болады. Сондай-ақ үнемдеу және инвестициялық саясат, халықаралық бәсекеге қабілеттілікке жету жолдары, адам ресурстары және экономикалық өсім мен өнімділік факторларын ынталандыруға бағытталған стратегиялар сияқты ұзақ мерзімді саясат зерттелетін болады.

MPP 612 – Мемлекеттік саясатты зерттеу және бағалау

Бұл модуль студенттерді әлеуметтану саласындағы негізгі идеялармен және зерттеу тәсілдерімен, сондай-ақ олардың мемлекеттік саясатты талдаудағы қолданысымен таныстырады. Модуль студенттердің кәсіби дағдыларын дамытуға және зерттеулерді әзірлеуге, зерттеу жүргізу және саясатты бағалау мақсатында деректерді жинау әдістері мен талдауға бағытталған. Модульдің басты тақырыптары өлшеуді, тәжірибелерді, үлгілеуді, сауалдарды зерттеуді, деректерді сапалы жинау мен талдауды, сондай-ақ қайталама талдау әдістерін қамтиды. Саясатты зерттеу мен бағалаудың маңызды құралы – шығынды-пайданы талдауға баса назар аударылады. Шығынды-пайданы талдаудың теориялық негіздері және талдау жүргізу әдістемелері тексеріледі.

MPP 613 – Мемлекеттік саясатты жобалау және талдау

Осы модуль сапалы және аралас эмпирикалық талдаудың түрлі техникалары арқылы зерттеулерді жобалауға бағытталған. Басты тақырыптар саясатты сапалы зерттеуді, сапалы сипатталған зерттеуді, ұжымдық техникаларды, зерттеулерді әзірлеу әдістерін, квази эксперименттік және эксперименттік емес жобаларды, жағдаяттық міндеттерді зерттеуді, дала зерттеулерін, сапаны бақылау мен мета-талдауды қамтиды. Студенттер нақты жағдаяттық зерттеулерді жүргізу кезінде осы техникаларды қолданып, талдауларды сабақта ұсынатын болады.

MPP 631 – Саясат және мемлекеттік саясат

Бұл модуль келесі мәселені қарайды: «Біз қазіргі әлемде саясаттың қалыптасуының саяси себептерін, қағидалары мен келешегін сыни тұрғыдан түсіну үшін саяси әлем туралы не білуіміз қажет?». Модульдің бірінші бөлімі мекемелерді, тәжірибелерді, мәдениетті, мүдделер мен қазіргі саяси жүйелердің әрекет етуші тараптарын қарайды, ал оның екінші бөлімі саяси шешімдер шығару үшін мүмкіндіктер мен шектеулер жасайтын қазіргі саяси теориялар мен идеологияларды зерттеуге бағытталған. Көбінесе азиялық тәжірибеден алынған шынайы жағдайлар мен мысалдар келтіріледі, бірақ олар бүкіл әлемде жүзеге асатын нақты жағдайлармен және мысалдармен салыстырылады және талқыланады.

MPP 641 – Мемлекеттік басқару және көшбасшылық

Осы модуль мемлекеттік ұйымдардың жұмысын жақсартуға арналған негізгі стратегияларды қарайды. Ол мемлекеттердің түрлі мәнмәтіндері мен ұйымдастырушылық шарттары үшін сәтті қолдану жағдайларын қарай отырып, «Жаңа мемлекеттік менеджментті» (ЖММ) реформалау тәсілін сыни тұрғыдан зерттейді. Ұйымдастырушылық миссияларды қайта анықтауда, жедел мүмкіндіктер жасауда және реформалар үшін саяи қолдауды жинауда көшбасшылық рөл қатарлас тақырып болып табылады.

MPP 699 – Мемлекеттік саясатты талдау бойынша жаттығулар

Мемлекеттік саясатты талдау бойынша жаттығу (PAE) клиент немесе мақсатты ұйым үшін орындалатын мемлекеттік саясатты немесе менеджментті зерделеу бойынша жаттығу болып табылады. Бұл іс жүзінде дәстүрлі теориялық магистрлік диссертацияның қолданбалы нұсқасы болып табылады. Ол әрбір студенттен өзекті саяси мәселені анықтау мен талдауды талап етеді. Осы тапсырманы орындау кезінде студент өзіне қойылатын кәсіби талаптарды қанағаттандыруда сенім мен кәсіпқойлықты дамытады. Мемлекеттік саясатты талдау бойынша жаттығуларды орындау кезінде студенттер проблемаларды анықтау мен құрылымдауға, деректерді ұйымдастыруға, мәселені талдауды және анық әрі дәлелді жазбаша есеп түрінде берілген нақты әрекеттер бойынша ұсыныстары бар қорытындыны шығаруды анықтау мен орындауға дайын болуы тиіс.