НУ саясаттары мен рәсімдері

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының магистратура және докторантура бағдарламаларына арналған академиялық қағидалар мен рәсімдер – Academic Policies and Procedures for Graduate Programs of the Nazarbayev University

Студенттердің мінез-құлық кодексі – NU Student Code of Conduct

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының білім алушыларына академиялық демалыс беру және оқудан шығару қағидалары – Regulations on Leave of Absence, Dismissal and Voluntary Withdrawal