Мемлекеттік басқару магистрі « Graduate School of Public Policy

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ МАГИСТРІ

Мемлекеттік басқару магистрі (MPA) – мемлекеттік басқару саласында сапалы білім алуға ұмтылатын мамандарға арналған бір жарым жылдық күндізгі бағдарлама.

MPА бағдарламасының миссиясы – орта/жоғары буынның  практик мамандарына алған білімдерін жұмыс тәжірибесінде одан әрі қолдану және Қазақстан мен Орталық Азияда басқару деңгейін арттыру үшін академиялық және кәсіптік білім беру болып табылады. 

MPA бағдарламасы бойынша сабақ кестесі оқуды жеке және / немесе кәсіби міндеттермен үйлестіруге мүмкіндік беретін кешкі / демалыс оқу форматын білдіреді.

Бағдарламаны сәтті аяқтаған жағдайда магистранттар:

 1. жеке және қоғамдық мәселелердің кең спектрін зерттеу үшін теорияларды, зерттеулерді және көшбасшылық дағдыларды қолдана алады;
 2. агенттіктер желісінің қалай ұйымдастырылғанын түсінеді, сондай-ақ жеке, мемлекеттік және коммерциялық емес ұйымдар арасындағы өзара байланысты талдауды және бағалауды жүргізе алады;
 3. әлеуметтік, экономикалық, саяси күштердің жеке, мемлекеттік және коммерциялық емес ұйымдарға ықпалын талдай алады;
 4. басқару стратегияларын әзірлей алады және кәсіби этикалық адалдықты сақтайды;
 5. ұйымдардың қаржылық, құқықтық, маркетингтік және кадрлық мәселелері бойынша білімдерін пайдалана алады;
 6. ұйымдастырушылық басқару мен әкімшілендіруді жетілдіру үшін ақпараттық технологияларды пайдалана алады;
 7. ақпаратты бағалай, түсіндіре және жеткізе алады;
 8. мәселелерді шешеді және сыни ойлау дағдыларын дамытады.

Бағдарламаның құрылымы  негізгі мынадай компоненттерді қамтиды:

 1. Бейімделу аптасы. Бұл MPA бағдарламасындағы бірінші апта. Мақсаты – студенттерді бағдарламаға дайындау және олардың  топтастар ретінде бір-бірінің арасында қарым-қатынас орнату. Бейімделу аптасына келмес бұрын студенттер барлық қажетті құжаттарды тапсырып, алдын-ала тапсырылған жұмысты орындауы керек.
 2. Негізгі курстар – барлық студенттер бағдарлама аясында өтуі тиіс курстар.
 3. Элективті курстар – MPA бағдарламасының барлық студенттері балама курстар арасынан таңдау жасайтын курстар. Элективті курстар өзгеруі мүмкін, себебі олар студенттердің мүддесі/қалауына, оқытушы-профессорлар құрамының болуына және бағдарламаны жүзеге асыру жоспарына негізделген.
 4. Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба 

Магистрлік жоба 12 ECTS кредитіне бағаланады. Бұл MPA бағдарламасы бойынша студенттерге арналған соңғы талап. Ол мемлекеттік саясат немесе басқару саласындағы практикалық жұмыс түрінде ұсынылуы мүмкін. Екі жағдайда да студенттерден MPA бағдарламасы барысында алынған тиісті білім мен дағдыларды қолдана жасалған жұмыс күтілуде. Соның ішінде: мәселені анықтау және талдау, деректерді ұйымдастыру, нақты ұсыныстар мен іс-әрекеттерді әзірлеу және өз тұжырымдарын көпшілік алдында қорғау дағдылары бар. Магистрлік жоба – бұл студенттерге оқу аудиториясы жағдайынан тыс, өз қалауы бойынша саяси мәселесіне назар аудару мүмкіндігі. Магистрлік жоба Қазақстан немесе Орталық Азия контекстінде мемлекеттік саясат мәселесін анықтауды, оны теориялық немесе эмпирикалық тұрғыдан талдауды, ал егер практикалық жаттығу ретінде жүзеге асырылса, саяси ұсыныстар мен іске асырудың нақты жоспарын әзірлеуді қамтиды.

Шетелдік компонент (сингапурлық компонент), әдетте, бірінші оқу жылының соңында (жазғы семестр) өтеді, студенттер дәрістер мен оқу сапарларға шығу арқылы ұзақ мерзімді қала жоспары және оны экономикалық дамыту туралы сингапурлық тәсілдермен танысады, олар алған сабақтары туралы және оларды Қазақстан жағдайында пайдалануға немесе бейімдеуге болатындығы туралы түйіндейді. Бұл, әсіресе, өзінің магистрлік жобасымен жұмыс істейтін студенттер үшін пайдалы болуы мүмкін.

Егер сіздің соңғы жаңалықтар мен жаңартуларды алғыңыз келсе немесе сұрақтарыңыз болса, төмендегі нысанды толтырыңыз. Біз сізбен хабарласамыз.

ОҚУ ЖОСПАРЫ МРA

Бағдарламаның негізгі оқу жоспары мемлекеттік басқару теорияларын тәжірибеде қолдануға; мемлекеттік сектор жұмыс істейтін экономикалық контекстті, оның ішінде стратегиялық басқару мен көшбасшылық мәселелерін түсінуге; мемлекеттік сектор ұйымдары өз тиімділігін қалай өлшейтініне және магистрлік жобаны даярлауға көмектесетін негізгі зерттеу дағдыларын зерделеуге бағытталған. Оған 5 негізгі модуль, магистрлік жоба және 5 таңдау бойынша (элективті) модуль жатады. Әрбір негізгі/элективті модуль 8 ECTS кредитіне, ал магистрлік жоба – 12 ECTS кредитіне тең. ECTS бойынша бағдарламадағы кредиттердің жалпы саны – 92.

MPА оқу жоспары*

1 жыл: 1-семестр

Модуль

ECTS кредиттері

MPA 602 – Мемлекеттік басқару: теория және практика

8

MPA 603 – Мемлекеттік менеджерлер үшін экономикалық қолданбалар

8

MPA 605- Шешім қабылдау үшін зерттеу әдістері

8

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

24

1 жыл: 2-семестр

Модуль

ECTS кредиттері

MPА 607 – Есеп, қаржылық және қызмет сапасын басқару

8

MPА 608 – Стратегиялық басқару және көшбасшылық

8

Электив 1

8

MPA 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

0

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

24

1 жыл: 3-семестр (жаз)

Модуль

ECTS кредиттері

Электив 2

8

МРА 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

0

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

8

2 жыл: 4-семестр

Модуль

ECTS кредиттері

МРА 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

12

Электив 3

8

Электив 4

8

Электив 5

8

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

36

ЖИЫНЫ:

92

* Модульдер тәртібін Мектеп өзгертуі мүмкін

НЕГІЗГІ ПӘНДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

MPA 602 – Мемлекеттік басқару: теория және практика

Бұл модуль мемлекеттік басқаруды дәстүрлі тұрғыдан зерттей отырып, студенттерді тәжірибедегі модельмен таныстырады. Тарихи, мәнмәтіндік және теориялық тұжырымдамаларды біріктіре отырып, бұл модуль мемлекеттік басқару теориясының практикалық маңызына назар аудара отырып пәнге жан-жақты шолу жасайды.

MPA 603 – Мемлекеттік менеджерлер үшін экономикалық қолданбалар

Бұл модуль микроэкономикалық теория тұжырымдамасы мен қағидаларын зерттеуге және олардың мемлекеттік сектордың басқарушы шешімдері мен мемлекеттік саясат талдауы саласында қолданылуына бағытталады. Модуль қазіргі және болашақ кәсіби басшыларға және мемлекеттік, жеке және коммерциялық емес сектордағы маман-практиктерге көмектесу үшін, мемлекеттік секторда басқарушы шешімдерді қабылдау мен экономикалық тұрғыдан саяси талдауға үйрету үшін әзірленген. Модульде келесі тақырыптар қамтылады: тұтынушылық теориясы мен сұранысты талдау, өндіріс теориясы және сұранысты талдау, нарықтық тиімсіздік және шығыстар тиімділігін талдау. Теорияны практикамен қатар қолдану, нақты мысалдарды, эмпирикалық материалдар мен мәселелерді  қарастыру арқылы студенттерге микроэкономиканың жеке, мемлекеттік және коммерциялық емес секторлардағы шешім қабылдау құралы ретіндегі күшін көрсетеді.

MPA 605 – Шешім қабылдау үшін зерттеу әдістері

MPA 605 бағдарламадағы негізгі модуль болып табылады және студенттерді көптеген басқа модульдерде табысты оқуға дайындайды. Курс аясында студенттер социологиялық зерттеулердің логикасы, аналитикалық ойлау, мәліметтер жинау және талдау, зерттеу жұмысының компоненттері мен құрылымы туралы біледі. Модуль бірнеше дәйекті кезеңдерден тұрады. Бірінші кезеңде студенттер саяси зерттеу жұмысының компоненттерімен танысады. Екінші кезеңде студенттер эмпирикалық зерттеулер мен деректерді талдауға негіз болатын теория мен мәліметтер арасындағы байланыс туралы білетін болады. Модульдің осы кезеңінде студенттер зерттеу логикасын, мәліметтер мен деректер көздерін, сондай-ақ зерттеу жүргізу және ғылыми жұмыс жазу үшін қажет талдау дағдыларын жақсы түсінеді. Үшінші кезеңде студенттер саяси зерттеулерді, талдау мен жазуды үйренеді. Осы үш кезең студенттерді магистрлік жобаны жоспарлауға дайындайды.

MPA 607 – Есеп, қаржылық және қызмет сапасын басқару

Осы модульді оқып бітіргеннен кейін студенттердің мемлекеттердің қаржылық есеп және қолданылатын құралдармен байланысты рөлі мен міндеттері туралы, сондай-ақ нарықтық тиімсіздік, халықтың қартаюы, теңсіздік, бюджеттеу және кірістерді басқару туралы жақсы түсініктері болады.

MPA 608 – Стратегиялық басқару және көшбасшылық

Модуль барысында студенттер іргелі теорияларды, тұжырымдамалық негіздерді, әдістерді және мемлекеттік стратегияларды зерттейді. Студенттер өздерінің басқару стильдері туралы көбірек білім алу мақсатында әр түрлі теоретикалық тұжырымдамаларды зерттейді және басқаларда басқару дағдыларын жақсарту үшін стратегилық модельдерді қолданады. Сонымен қатар студенттер мемлекеттік проблемаларды талдау, стратегиялық шешімдерді тұжырымдау және тиянақты шешімдерді қабылдау үшін стратегиялық модельдерді айқындауды және қолдануды үйренеді.

MPA 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

Магистрлік жоба MPA бағдарламасы бойынша студенттерге арналған соңғы талап. Ол мемлекеттік саясат немесе басқару саласындағы практикалық жұмыс түрінде ұсынылуы мүмкін. Екі жағдайда да студенттерден MPA бағдарламасы барысында алынған тиісті білім мен дағдыларды қолдана жасалған жұмыс күтілуде. Соның ішінде: мәселені анықтау және талдау, деректерді ұйымдастыру, нақты ұсыныстар мен іс-әрекеттерді әзірлеу және өз тұжырымдарын көпшілік алдында қорғау дағдылары бар. Магистрлік жоба – бұл студенттерге оқу аудиториясы жағдайынан тыс, өз қалауы бойынша саяси мәселесіне назар аудару мүмкіндігі. Магистрлік жоба Қазақстан немесе Орталық Азия контекстінде мемлекеттік саясат мәселесін анықтауды, оны теориялық немесе эмпирикалық тұрғыдан талдауды, ал егер практикалық жаттығу ретінде жүзеге асырылса, саяси ұсыныстар мен іске асырудың нақты жоспарын әзірлеуді қамтиды.

Ұсынылатын модульдердің / курстардың, соның ішінде элективті курстардың толық тізімін Регистратор Офисінің https://registrar.nu.edu.kz/course-catalog сайтынан табуға болады.