Мемлекеттік басқару магистрі « Graduate School of Public Policy

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ МАГИСТРІ

Мемлекеттік басқару магистрі (MPA) – мемлекеттік басқару саласында сапалы білім алуға ұмтылатын мамандарға арналған бір жарым жылдық күндізгі бағдарлама.

MPА бағдарламасының миссиясы – орта/жоғары буынның  практик мамандарына алған білімдерін жұмыс тәжірибесінде одан әрі қолдану және Қазақстан мен Орталық Азияда басқару деңгейін арттыру үшін академиялық және кәсіптік білім беру болып табылады. 

MPA бағдарламасы бойынша сабақ кестесі оқуды жеке және / немесе кәсіби міндеттермен үйлестіруге мүмкіндік беретін кешкі / демалыс оқу форматын білдіреді.

Бағдарламаны сәтті аяқтаған жағдайда түлектер мыналарды меңгереді:

1) мемлекеттік басқару саласында жетекшілік ету және басқара білу;

2) саяси процеске қатысып, оған үлес қоса білу;

3) талдау, жинақтау, сыни тұрғыдан ойлау, мәселелерді шешу және шешім қабылдау;

4) мемлекеттік қызмет тұжырымдамасын қалыптастыру және қолдану;

5) әр түрлі және өзгеріп отыратын жұмыс күшімен және азаматтармен қарым-қатынас жасау және нәтижелі әрекеттесу.

Кәсіби құзіреттілік: сонымен қатар, бағдарлама студенттердің өз білімдерін қолданып үйренетіндігіне кепілдік береді, мысалы, эмпирикалық жаттығулар және қоғамдық, әкімшілік және саяси мамандықтар мен секторлардағы көптеген мамандармен өзара іс-қимыл арқылы қолдану.

MPA бағдарламасы бойынша мансаптық перспективаларды жақсарту үшін 3 бағыттың (экономикалық саясат, халықаралық саяси экономия немесе мемлекеттік басқару) біреуі бойынша мамандануды таңдауға болады.

Бағдарламаның құрылымы  негізгі мынадай компоненттерді қамтиды:

  1. Бейімделу аптасы. Бұл MPA бағдарламасындағы бірінші апта. Мақсаты – студенттерді бағдарламаға дайындау және олардың  топтастар ретінде бір-бірінің арасында қарым-қатынас орнату. Бейімделу аптасына келмес бұрын студенттер барлық қажетті құжаттарды тапсырып, алдын-ала тапсырылған жұмысты орындауы керек.
  2. Негізгі курстар – барлық студенттер бағдарлама аясында өтуі тиіс курстар.
  3. Элективті курстар – MPA бағдарламасының барлық студенттері балама курстар арасынан таңдау жасайтын курстар. Элективті курстар өзгеруі мүмкін, себебі олар студенттердің мүддесі/қалауына, оқытушы-профессорлар құрамының болуына және бағдарламаны жүзеге асыру жоспарына негізделген.
  4. Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба 

Магистрлік жоба 12 ECTS кредитіне бағаланады. Бұл MPA бағдарламасы бойынша студенттерге арналған соңғы талап. Ол мемлекеттік саясат немесе басқару саласындағы практикалық жұмыс түрінде ұсынылуы мүмкін. Екі жағдайда да студенттерден MPA бағдарламасы барысында алынған тиісті білім мен дағдыларды қолдана жасалған жұмыс күтілуде. Соның ішінде: мәселені анықтау және талдау, деректерді ұйымдастыру, нақты ұсыныстар мен іс-әрекеттерді әзірлеу және өз тұжырымдарын көпшілік алдында қорғау дағдылары бар. Магистрлік жоба – бұл студенттерге оқу аудиториясы жағдайынан тыс, өз қалауы бойынша саяси мәселесіне назар аудару мүмкіндігі. Магистрлік жоба Қазақстан немесе Орталық Азия контекстінде мемлекеттік саясат мәселесін анықтауды, оны теориялық немесе эмпирикалық тұрғыдан талдауды, ал егер практикалық жаттығу ретінде жүзеге асырылса, саяси ұсыныстар мен іске асырудың нақты жоспарын әзірлеуді қамтиды.

Шетелдік компонент (қазіргі уақытта Сингапурде), әдетте, бірінші оқу жылының соңында (жазғы семестр) өтеді, студенттер дәрістер мен оқу сапарларға шығу арқылы ұзақ мерзімді қала жоспары және оны экономикалық дамыту туралы сингапурлық тәсілдермен танысады, олар алған сабақтары туралы және оларды Қазақстан жағдайында пайдалануға немесе бейімдеуге болатындығы туралы түйіндейді. Бұл, әсіресе, өзінің магистрлік жобасымен жұмыс істейтін студенттер үшін пайдалы болуы мүмкін.

Егер сіздің соңғы жаңалықтар мен жаңартуларды алғыңыз келсе немесе сұрақтарыңыз болса, төмендегі нысанды толтырыңыз. Біз сізбен хабарласамыз.

 

ОҚУ ЖОСПАРЫ МРA

Бағдарламаның негізгі оқу жоспары мемлекеттік басқару теорияларын тәжірибеде қолдануға; мемлекеттік сектор жұмыс істейтін экономикалық контекстті, оның ішінде стратегиялық басқару мен көшбасшылық мәселелерін түсінуге; мемлекеттік сектор ұйымдары өз тиімділігін қалай өлшейтініне, бағдарламаны бағалауға және магистрлік жобаны даярлауға көмектесетін негізгі зерттеу дағдыларын зерделеуге бағытталған. Оған 7 негізгі модуль, магистрлік жоба және 3 таңдау бойынша (элективті) модуль жатады. Әрбір негізгі/элективті модуль 8 ECTS кредитіне, ал магистрлік жоба – 12 ECTS кредитіне тең. ECTS бойынша бағдарламадағы кредиттердің жалпы саны – 92.

MPА оқу жоспары*

1 жыл: 1-семестр

Модуль

ECTS кредиттері

MPA 602 – Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы

8

MPA 603 – Мемлекеттік сектор басшылары үшін экономиканың қолданылу аясы

8

MPA 605- Мемлекеттік сектор басшыларына арналған зерттеу әдістері

8

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

24

1 жыл: 2-семестр

Модуль

ECTS кредиттері

MPА 610 – Бағдарламаны бағалау

8

MPА 608 – Стратегиялық басқару және көшбасшылық

8

Электив 1

8

MPA 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

0

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

24

1 жыл: 3-семестр (жаз)

Модуль

ECTS кредиттері

MPА 607 – Фискалдық басқару және бюджеттеу

8

МРА 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

0

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

8

2 жыл: 4-семестр

Модуль

ECTS кредиттері

МРА 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

12

MPA 609 – Кадр саясаты және басқару

8

Электив 2

8

Электив 3

8

СЕМЕСТРДІҢ АРАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

36

ЖИЫНЫ:

92

* Модульдер тәртібін Мектеп өзгертуі мүмкін

НЕГІЗГІ ПӘНДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

MPA 602 – Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы

Модуль мемлекеттік басқаруды жалпы зерделеуді көздейді және студенттерге мемлекеттік басқару практикасын түсінуді қамтамасыз етеді. Бұл модуль тарихи, контекстік және теориялық перспективалармен қоса, студенттерге пән туралы жан-жақты шолу жасайды және мемлекеттік басқару теориясына практикалық тұрғыда бағытталған.

MPA 603 – Мемлекеттік сектор басшылары үшін экономиканың қолданылу аясы

Бұл модуль мемлекеттік сектордағы басқаруға қатысты шешімдер қабылдауда және саясатты талдауда микроэкономикалық теорияның қағидаттары мен тұжырымдамаларын қолдануға бағытталған. Бұл модуль мемлекеттік, жеке және коммерциялық емес секторлардағы қолданыстағы және болашақ кәсіби менеджерлер мен практиктерге экономикалық проблемаларды шешуге көмектесу үшін әзірленген. Бұл модульде келесі тақырыптар қарастырылады: тұтынушылық теориясы және сұранысты талдау, өндіріс және шығындарды талдау теориясы, нарықтар мен бөлу теориясы, нарықтық дәрменсіздік және шығындар мен пайдаларды талдау. Бір жағынан, теорияның практикалық қолданылуымен, екінші жағынан, жағдаяттық зерттеулерді, эмпирикалық материалдарды және нақты жағдайларға негізделген проблемаларды қолдана отырып, студенттерге экономиканың жеке, мемлекеттік және коммерциялық емес салаларында шешім қабылдауға ықпал ететін микроэкономика теориясының күшін көрсетеді.

MPA 605 – Мемлекеттік сектор басшыларына арналған зерттеу әдістері

Студенттер үшін бұл курс көптеген басқа бағдарлама модульдерін сәтті өтуге негіз болып табылады. Бұл модульді оқу кезінде студенттер әлеуметтік-ғылыми зерттеудің логикасы, аналитикалық ойлау, деректерді жинау, деректерді талдау, сондай-ақ зерттеу жұмысының компоненттері мен құрылымдары туралы біледі. Модуль бірізді оқытылады. Бірінші кезеңде студенттер саяси зерттеу жұмысының компоненттері туралы біледі. Екінші кезеңде студенттер теория мен эмпирикалық зерттеулер мен деректерді талдау туралы мәліметтерді негіздейтін және қамтамасыз ететін деректер арасындағы байланыс туралы біледі. Модульдің осы кезеңінде студенттер зерттеу логикасын, деректер мен дереккөздерді, сондай-ақ зерттеу жүргізу және зерттеу жұмыстарын жазу үшін талдаушыларға қажетті аналитикалық дағдыларды жақсы түсінеді. Үшінші кезеңде студенттер саяси зерттеулерді, ережелерді талдап, жазуды үйренеді. Осы үш кезең студенттерді зерттеу жобасын жасауға дайындайды.

MPA 607 – Фискалдық басқару және бюджеттеу

Осы модульді оқып бітіргеннен кейін студенттердің мемлекеттердің қаржылық есеп және қолданылатын құралдармен байланысты рөлі мен міндеттері туралы, сондай-ақ нарықтық тиімсіздік, халықтың қартаюы, теңсіздік, бюджеттеу және кірістерді басқару туралы жақсы түсініктері болады.

MPA 608 – Стратегиялық басқару және көшбасшылық

Бұл модульде мемлекеттік сектор басшыларының көшбасшылық қасиеттері және олардың шеңберінде жеке сектордағы көшбасшыларға қатысты қолданылатын шектеулер қаралатын болады. Онда мемлекеттік сектордағы өзгерістерді/реформаларды басқарудағы басшылардың рөлін тұжырымдамалау және теориялау әрекеттері, сондай-ақ осы процесте мүдделі тараптарды анықтау мен басқарудың маңыздылығы қарастырылады. Модуль сонымен қатар мемлекеттік сектордағы стратегиялық жоспарлау мен басқаруды, менеджерлерге қолжетімді жоспарлау құралдарын және стратегиялық жоспарлардан туындайтын саясатты бағалауды қарастырады. Модуль стратегиялық мемлекеттің сипаттамасымен аяқталады және қазақстандық мәнмәтінде қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік басшыларды оқытуды зерттейді.

MPA 609 – Кадр саясаты және басқару

Бұл курс ЖМСМ және басқа студенттерді мемлекеттік және коммерциялық емес ұйымдардағы адами ресурстарын басқарумен (АРБ) таныстырады. Ол адами капиталдың проблемаларына және осы екі сектордағы бүгінгі көшбасшылардың, басшылар мен адами ресурстар жөніндегі мамандардың алдында тұрған міндеттерге баса назар аударады. Қарастырылған тақырыптарға басқалармен қатар, қызметкерлер қабылдау, іріктеу, ынталандыру, оқыту және ұстау, жұмысқа орналасудың тең мүмкіндіктері, сондай-ақ еңбек өнімділігі және мемлекеттік және коммерциялық емес ұйымдардағы өз жұмысымен қанағаттанушылық жатады.

MPA 610 – Бағдарламаны бағалау

Осы курстың негізгі мақсаты – мемлекеттік саясат пен бағдарламалардың тиімділігін бағалау үшін қолданылатын құралдарды зерделеу. Бұл курстың студенттері бағалаудың тұжырымдамаларымен, әдістерімен және мысалдарымен танысады. Атап айтқанда, осы курс аясында студенттер келесі құзыреттіліктерді дамытады: бағдарламаның немесе саясаттың теориясы мен мақсаттарын бағалау, бағалауды басқару үшін бірнеше зерттеу пәндерін анықтау, зерттеу жобасын және деректерді жинау әдістерін зерттеу нысанымен келісу, бағдарламаны немесе саясатты іске асыруды бағалау, бағдарламаның немесе саясаттың әсерін бағалау, бағалау құрылымын, деректерді, шараларды сынау, сондай-ақ бағалауды жасау кезінде билік, әділеттілік және этика мәселелерін қарау.

MPA 699 – Шетелдік компоненті бар магистрлік жоба

Магистрлік жоба MPA бағдарламасы бойынша оқуды аяқтау үшін соңғы талап болып табылады. Ол мемлекеттік саясат немесе басқару бойынша жаттығулар түрінде өткізілуі мүмкін. Екі жағдайда да студенттерден MPA бағдарламасынан өту кезінде алынған тиісті білім мен дағдыларды, соның ішінде проблемаларды анықтау мен құрылымдауды, деректерді ұйымдастыруды, нақты ұсыныстар мен іс-шаралар спектрін ұсына отырып, сұрақтарды анықтау мен талдауды, сонымен қатар олардың қорытындыларын көпшілік алдында қорғауға мүмкіндік беретін жұмыс күтіледі. Магистрлік жоба студенттерге сабақтардан тыс, оларды қызықтыратын саяси мәселеге толығырақ көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Магистрлік жоба Қазақстан немесе Орталық Азия контекстінде мемлекеттік саясат мәселесін анықтауды, оны теориялық немесе эмпирикалық тұрғыдан талдауды, ал егер практикалық жаттығу ретінде жүзеге асырылса, саяси ұсыныстар мен іске асырудың нақты жоспарын әзірлеуді қамтиды.

Ұсынылатын модульдердің / курстардың, соның ішінде элективті курстардың толық тізімін Регистратор Офисінің сайтынан табуға болады.