Студенттердің тәртіпті бұзуы

Тәртіпті бұзу студент тарапынан академиялық немесе академиялық емес бұзушылықтарға (қолайсыз немесе дұрыс емес тәртіп) жатады.

Академиялық бұзушылықтардың мысалдарына плагиат, көшіріп алу, құжаттарды бұрмалау және басқа да теріс пиғылды әрекеттер жатады.

1) Плагиат – біреудің жұмысының нәтижелерін қасақана немесе абайсызда иемдену, бұл студенттің өз жұмысы ретінде ұсынылған, іс жүзінде басқа адам толығымен немесе ішінара орындаған тапсырманы қамтиды. Плагиатқа басқа адамның жұмысын, идеясын, мәлімдемесін немесе мәлімдемесін тиісті дерек көзіне сілтеме жасамай жіберу де жатады.

2) Көшіріп алу – академиялық тапсырманы орындау кезіндегі алдау немесе әділетсіздік, сондай-ақ академиялық тапсырманың контекстінде тыйым салынған немесе орынсыз материалдарды пайдалану, қолдануға тырысу немесе басқа тұлғаларға көмек көрсету ретінде анықталады.

3) Құжаттарды қолдан бұрмалау студент қандай да бір себептермен жалған өтініш, медициналық немесе өзге де ресми нысанды ұсынған кезде орын алады.

Академиялық тәртіп бұзушылық актілері Студенттердің мінез-құлық кодексінде және Университеттің тәртіптік рәсімдерінде келтірілген А, В немесе С санаттарындағы санкциялардың кез келгенін қолдануға әкеліп соғуы мүмкін.

Академиялық емес бұзушылық қылмыстық әрекеттен бастап Университет тұрғысынан ерекше құқық бұзушылықтарға дейін кез келген нәрселерді қамтуы мүмкін. Оқу процесімен байланысты емес бұзушылық актілері Студенттердің мінез-құлық кодексінде және Университеттің тәртіптік рәсімдеріне сәйкес 1 немесе 2 санаттағы санкцияларды қолдануға әкеліп соғуы мүмкін.