Шолу

Мемлекеттік саясат саласындағы докторантура

2017 жылы Назарбаев Университетінің Жоғары мемлекеттік саясат мектебі (ЖМСМ) 4 жылға есептелген Мемлекеттік саясат саласындағы PhD бағдарламасын іске қосты.

Докторанттар оқытушы ассистенттері болып тағайындалулары мүмкін. Олар ғылыми жетекшілердің басшылығымен болашақ академиялық және ғылыми мансаптары үшін маңызды «оқыту шеберлігін» үйренеді.

Оқу жоспары – PhD Curriculum

Бағдарламаның мақсаттары:

 1. Халықаралық деңгейдегі PhD бағдарламасын ұсыну, қолданбалы мемлекеттік саясатты дамытуға өз үлесін қосатын біліктілігі жоғары үміткерлерді тарту.
 2. Мемлекеттік саясат саласында қолданбалы тәжірибесі бар түлектерді дайындау арқылы Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік әл-ауқатын дамытуға үлес қосу.
 3. Білім беру мен зерттеу жүргізудің халықаралық стандарттары бойынша болашақ оқытушыларды дайындау арқылы Қазақстанда жоғары білім беру саласында орнықты дамуды қамтамасыз ету.
 4. Біліктілігі жоғары зерттеушілерді дайындау арқылы Қазақстанның мемлекеттік секторында зерттеу базасын нығайту.
 5. Орталық Азиядағы мемлекеттік саясат саласы тақырыбына арналған ғылыми жұмыстар тізімін докторанттардың/түлектердің басылымдарымен толықтыру.
 6. ЖМСМ-нің зерттеулерімен және ғылыми жұмыстарымен белгілі Мектеп ретінде танымалдығын арттыру.

Оқу бағдарламасы 10 негізгі және 2 таңдаулы курстан, тезис жазудан және PhD біліктілік емтиханынан тұрады. Аталғандар оқудың бастапқы екі жылы ішінде өтілуі қажет. Кейінгі 3-4 жылда диссертация жазылады. 2 таңдаулы курс модулі ЖМСМ магистратура бағдарламалары бойынша бекітілген курстардың тізімінен алынады. Алайда курс нәтижелері мен бағалау стратегиясы магистрлік бағдарламадан өзгеше болады. 4-жылдық докторантура бағдарламасы 240 ECTS-ке сәйкес келеді.

PhD бағдарламасы бойынша оқытылатын курстар мемлекеттік саясат біліктілігі бар студенттерді арнайы курстар мен зерттеу әдістері модульдері арқылы докторлық диссертация жазуға даярлауға бағытталған.

Бағдарламаның 3-ші және 4-ші курсында докторанттар оқытушы ассистенттері болып тағайындалады. Олар ғылыми жетекшілердің басшылығымен болашақ академиялық және ғылыми мансаптары үшін маңызды «оқыту шеберлігін» үйренеді.

ЖМСМ PhD докторантурасы бойынша гранттар ұсынады. Грант оқу ақысын және докторанттың ай сайынғы 217 500 теңгеге тең стипендиясын қамтиды.

Бағдарлама шеңберінде үш айлық халықаралық тағылымдамадан өту қарастырылған. Ол үшін диссертация тақырыбы бойынша шетелдік мекеменің ғылыми-зерттеу тәжірибесі болуы шарт. Халықаралық тағылымдаманың негізгі институты – Сингапурдағы Ли Куан Ю атындағы мемлекеттік саясат мектебі. Онымен ЖМСМ стратегиялық байланыстар қалыптастырды. Еуропада және Солтүстік Америкада орналасқан басқа мемлекеттік саясат мектептерінде тағылымдамадан өтуге рұқсат етіледі, олардың таңдауын докторанттың ғылыми жетекшісі анықтайды. Үш айлық тағылымдама барысында докторанттар зерттеулер жүргізіп, қабылдаушы университетте өз тақырыптары бойынша семинарлар жүргізе алады және ғылыми мақалаларын халықаралық конференцияларға ұсына алады. Тағылымдама сонымен қатар көптеген шетелдік әдебиеттерге қол жеткізу мүмкіндігін береді.

ЖМСМ PhD докторантурасы бағдарламасының кем дегенде үш артықшылығы бар. Біріншісі Мектептің беделі мен білім берудің жоғары сапасына қатысты. Оның беделін Азия, Солтүстік Америка және Ұлыбританиядағы жетекші мемлекеттік саясат мектептерімен салыстыруға болады. Екіншіден, PhD докторантура бағдарламасын жүргізетін және ғылыми зерттеулерге жетекшілік ететін Мектеп оқытушылары мен зерттеушілері жоғары білікті және бай тәжірибеге ие. Үшіншіден, ЖМСМ-нің Ли Куан Ю атындағы мемлекеттік саясат мектебімен стратегиялық серіктестігі докторанттарға кең ауқымды байланыстар мен мүмкіндіктер ұсынады.

PhD бағдарламасы бойынша оқу нәтижесінде сіз:

 1. Мемлекеттік саясат пен мемлекеттік басқарудың іргелі мәселелерін шешу үшін теорияларды, әдістер мен білімдерді қолдануда сыни тәсілдерді дамытасыз.
 2. Зерттеу тақырыбының негізгі бағыттары бойынша гипотезалар құру және тексеру арқылы мамандандырылған қолданбалы зерттеулер жүргізесіз.
 3. Мемлекеттік саясат саласындағы деректерді жинап, синтездеп, талдайсыз.
 4. PhD докторантура деңгейіндегі зерттеу тақырыптары бойынша презентация беру арқылы ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытып, көрсете аласыз.
 5. Орталық Азиядағы мемлекеттік саясат туралы академиялық дискурсты байытасыз.
 6. Академиялық этика және адалдық принциптерін ұстанасыз.
 7. Академиялық және көшбасшылық қабілеттерін дамытып көрсетесіз.

Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі форманы толтырыңыз. Сізбен жақын арада хабарласамыз.

Мемлекеттік саясат саласындағы докторантура бағдарламасына түсу талаптары.

 

 

Оқу жоспары

 

 

МОДУЛЬДЕРДІҢ СИППАТАМАСЫ

Мемлекеттік басқару және менеджмент

DPP бағдарламасында негізгі болып табылатын бұл пән сіздерді әкімшілік және мемлекеттік секторды басқару саласындағы негізгі тұжырымдамалармен және тәжірибелермен таныстыруға арналған. Бағдарламаның мақсаты – сіздерді осы салада жүргізіліп жатқан теориялық және талдамалық перспективалармен және пікірталастармен таныстыру. Соңғы онжылдықта мемлекеттік сектордың сипаты мен қызметінде ауқымды өзгерістер болды, олар мемлекеттік менеджерлердің алдына елеулі міндеттер қойып, жаңа мүмкіндіктер ашты. Интерактивті семинарлар мен нақты жағдайларды талқылау сериясының көмегімен аталған курс осы өзгерістерді, сондай-ақ мемлекеттік басқару мен менеджментке заманауи тәсілдер шеңберінде мемлекеттік менеджерлер кездесетін проблемалар мен дилеммаларды талқылауға, зерделеуге және талдауға мүмкіндік береді. Мемлекеттік қызмет саласындағы күрделі жағдайлар, үрдістер мен өзгерістер, олардың базалық құндылықтары мен практикалық/басқарушылық салдары қаралады. Курс модульдері екі үлкен тақырыпқа бөлінген. Біріншіден, біз мемлекеттік менеджерлер жұмыс істейтін ортаны және мемлекеттік секторды қайта жаңартуды қоса алғанда, негізгі теориялық перспективаларды – бүкіл әлемді қамтыған реформалау процестерін, соның ішінде қазіргі уақытта болып жатқан жағдайларды да қарастырамыз. Екінші бөлім мемлекеттік басқару саласындағы жаңа проблемалар мен қызмет көрсету тәсілдеріне арналған. Ол сондай-ақ дамушы елдерде Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің мысалында жаңа тәсілдерді қолдануды қарастырады.

Мемлекеттік саясат және талдау

Бұл модуль докторанттарды мемлекеттік саясатты қалыптастыру үдерісімен, әртүрлі теориялық және талдамалық негіздермен, сондай-ақ пәннің жалпы эволюциясымен және оның болашақтағы ықтимал бағыттарымен таныстырады. Модуль студенттерге саясаттың елеулі проблемаларын, сондай-ақ саясаттың түрлі салаларындағы теориялық мәселелерді бағалауға көмектеседі. Бірінші бөлім негізінен саяси процестің әртүрлі теорияларына және оларды саяси талдауда қолдану тәсілдеріне арналған. Бұл ретте модуль шынайы мысалдарға баса назар аудара отырып, саясатты талдаудың аралық және мультидисинарлық тәсілдеріне сүйенеді. Модульдің екінші бөлігінде жаһандануды, жаһандық басқаруды және трансұлттық саясат проблемаларын қоса алғанда, қазіргі заманғы үрдістерді ескере отырып, мемлекеттік саясаттың салыстырмалы перспективалары қаралады. Модуль зерттеу семинары форматында өтеді, онда оқытушы әр апта сайын пікірталас жүргізеді, ал студенттер апталық оқылымдарда ұсынылған әртүрлі теориялар мен тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалайды. Әр студент белгілі бір аптада оқылған ғылыми әдебиеттерді түсінікті және сыни түрде қорытындылауы керек, сонымен қатар семинардың қарауына ойластырылған сұрақ ұсынуы керек.

Мемлекеттік сектордағы микроэкономика

Бұл курстың мақсаты мемлекеттік саясатты талдау үшін экономикалық негіз құру болып табылады. Курс мемлекеттің экономикаға қашан және қалай араласуы керектігін, сондай-ақ мұндай араласудың салдарын зерттеу үшін микроэкономикалық тұжырымдамаларды қолданады. Курста адамдар мен фирмалардың өзін қалай ұстайтынына, сондай-ақ олардың саяси араласуға қалай жауап бере алатынына ерекше назар аударылады.

Мемлекеттік саясаттағы статистика

Курстың мақсаты – студенттерді қажетті статистикалық құралдармен және кәсіби ортадағы мемлекеттік саясат проблемаларын эмпирикалық талдаумен байланысты үлгілерді құру тәжірибесімен таныстыру. Студенттер бұл құралдарды саясатты бағалау, жалпы биварианттық және көп өлшемді тәуелділіктерді түсіндіру сияқты сипаттамалық және қорытынды мақсаттар үшін де қолдана алады. Курс статистика мен теорияға ықтималдықтар, ықтимал бөлулер, деректер түрлері, инференциалдық статистика, гипотезаларды тексеру, корреляциялық талдау енгізуден басталады және бивариациялық және көптеген регрессиямен аяқталады.

Мемлекеттік басқару саясаты

Бұл негізгі курс докторанттарды мемлекеттік стратегия мен саясаттың өзара байланысымен және өзара іс-қимылымен таныстырады. Бұл бағыт үкіметтің рөлі; мемлекеттік және жеке секторлардың өзара қарым-қатынасы мен серпіні; саяси-әкімшілік қатынастар; ынтымақтастық пен желілер; тиімділікті басқару; мүдделі тараптарды басқару; этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиялар сияқты негізгі тақырыптарды қамтиды. Сыныптағы тақырыптық зерттеулер мен пікірталастарды оқу студенттерге зерттеу нәтижелерін және практикамен тұжырымдамалық негіздерді зерделеуге мүмкіндік береді.

Заң, басқару және мемлекеттік саясат

Бұл курс құқық үстемдігі мен сот төрелігінің классикалық және заманауи теорияларына сыни талдауды, соның ішінде қазіргі уақытта олардың қолданылуын талқылауды ұсынады. Курс моральдық және саяси философияда көрнекті пікірталастарды қарастырады және студенттерге осы қайшылықтар туралы өз көзқарастарын сыни тұрғыдан талдауға шақырады. Курсқа Аристотель, Джон Локк, Иммануил Кант, Джон Стюарт Милль және Джон Ролз мәтіндері кіреді. Сонымен қатар, оқу бағдарламасына Джереми Бентамнан және Роберт Нозик, Рональд Дворкин, Аласдэр Макинтайр, Майкл Сэндел сияқты заманауи авторлардан үзінділер енгізілген. Курс теориялық білімді де, неғұрлым практикалық компоненттерді де (мемлекеттік саясат саласындағы заң кейстері мен мысалдар) үйлестіреді. Пререквизиттер талап етілмейді.

Мемлекеттік сектордағы макроэкономика

Аталған курс мемлекеттік саясатты талдау үшін студенттерді макроэкономикамен таныстырады. Мақсаты – студенттерді макроэкономика негіздерін зерттеуге дайындау, бұл оларға осы пәнді одан әрі зерттеуге және осы салада зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, олар қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді макроэкономиканың негіздерін алады. Бастапқыда фактілер мен анықтамалар ұсынылған, бұдан әрі макроэкономика модельдері және, ең соңында, осы саладағы нақты саясат пен зерттеу мәселелері қаралады.

Зерттеулерді жобалау (сапалық және сандық)

Бұл курс докторанттарды қолданбалы мемлекеттік саясат саласында зерттеулер әзірлеуге және жүргізуге дайындайды. Тақырыптар сандық, сапалық және аралас әдістерге арналған зерттеу процесінің теориялары мен зерттеу дизайнын қамтиды. Зерттеу дизайнын әзірлеу кезіндегі эпистемологиялық мәселелерді, деректерді жинау және талдау әдістерін, сондай-ақ нақты деректер негізінде жасалған қорытындылардың қорғалуын қоса алғанда, жақсы зерттеу сипаттамаларына ерекше назар аударылады. Модуль аяқталғаннан кейін студенттер зерттеу сұрақтарын қалай тұжырымдау керектігін түсінеді, зерттеу жоспарын әзірлейді және жүзеге асырады, оны соңына дейін жеткізеді және нәтижелер туралы есеп береді. Кең мағынада айтар болсақ студенттер зерттеулерді әзірлеу және жүргізу мемлекеттік саясат контекстіне қалай сәйкес келетіні және практикалық шектеулермен байланысты екендігі туралы түсінік алады.

Озық сандық әдістер

Сабақ «Мемлекеттік саясат» мамандығы бойынша 2-ші оқу жылының докторанттарына арналған. Бұл курс ГПЖМ-дегі әртүрлі ғылыми салалардағы болашақ зерттеулер үшін статистика және эконометрика саласында тиісті дағдыларды беруге арналған. Курстың мазмұны Stata, HLM немесе Eviews сияқты статистикалық бағдарламаларды пайдалана отырып практикалық жұмысты қоса алғанда, теориялық және практикалық сипатта болады.

Озық сапалы әдістер

Аталған курстың мақсаты – мемлекеттік саясат пен мемлекеттік басқаруды қоса алғанда, әлеуметтік ғылымдарда пайдаланылатын сапалы зерттеулердің әдістері мен техникасына толық шолу жасау. Курс шеңберінде зерттеу дизайндарының әртүрлі түрлері, тұжырымдамалық модельдер, іріктеу әдістемелері мен рәсімдері қаралғанымен, сапалы зерттеулердегі деректерді талдауға көп көңіл бөлінетін болады. Аталған курс шеңберінде студенттер әлеуметтік ғылымдар саласында бірегей зерттеулер жүргізу үшін сыни тұрғыдан таңдап, тиісті әдістерді қолдануды үйренеді. Зертханалық сабақтарда студенттер сапалы зерттеулерде қолданылатын NVivo Pro бағдарламасының көмегімен деректерді пайдалануды және талдауды үйренеді. Студенттер сапалы зерттеулері бар үлгілі ғылыми жарияланымдармен танысады және алынған зерттеу дағдыларын көрсету үшін зерттеу жобаларына қатысады. Зерттеулер жүргізу туралы кейбір білімдерді меңгергені жөн.